programiranje

besplatni online kursevi

  00 - Osnovni alati za rad sa HTML kodom

  00 - Osnovni alati za rad sa HTML kodom

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  01 - Osnovna struktura HTML programa.

  01 - Osnovna struktura HTML programa.

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  02 - Osnovna struktura HTML programa drugi dio

  02 - Osnovna struktura HTML programa drugi dio

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  03 - Tagovi: header, section, nav, ul, li, footer

  03 - Tagovi: header, section, nav, ul, li, footer

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  04 - Tagovi: article, main, p, aside

  04 - Tagovi: article, main, p, aside

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  05 - Uvod u CSS, tag link

  05 - Uvod u CSS, tag link

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  06 - Uvod u CSS, header, main, aside, footer

  06 - Uvod u CSS, header, main, aside, footer

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  07 - Uvod u CSS, article, section, aside, aside div

  07 - Uvod u CSS, article, section, aside, aside div

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  08 - Uvod u CSS, header, logo, nav, a

  08 - Uvod u CSS, header, logo, nav, a

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  09 - Uvod u CSS prilagodjavanje header-a stranice

  09 - Uvod u CSS prilagodjavanje header-a stranice

  Apr 4, 2020

  Gledaj
  10 - Uvod u CSS: Finalizacija DEMO 1, p i responsive stranica

  10 - Uvod u CSS: Finalizacija DEMO 1, p i responsive stranica

  Apr 4, 2020

  Gledaj